GEOBS - GEOphysical oBServation

https://data.mendeley.com/datasets/28kv3gsgcz/2


Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a dezvoltat un Laborator natural pentru monitorizarea pericolelor geologice “Vrancea supersite” , direct implicat în monitorizarea pe termen lung a zonei seismice Vrancea predispuse la cutremure și diferite aspecte de cercetare, de la modelarea procesului tectonic la evaluarea pericolului seismic și strategia de management al cutremurelor. Activitatea implică expertize multiple: investigarea surselor, modelarea mișcării solului, structura și geodinamica litosferei, deformarea și procesele legate de suprafață, tehnici de comunicare rapidă. INCDFP a dezvoltat o rețea de monitorizare geofizica (geophysical observation) concentrata in zona Vrancea. Aceasta completează informațiile seismice prin determinarea condițiilor in care se produc cutremurele, fenomenele precursoare, legătura dintre litosfera - atmosfera si efectele mișcărilor seismice asupra mediului. Monitorizarea este multidisciplinara si include echipamente care măsoară radonul, CO2, CO, câmpul magnetic, ionizarea aerului, receptoare in banda VLF si sisteme de detectare a fulgerelor (Boltek). Regiunea Vrancea este una dintre rarele zone seismogenice din lume definite drept „cuib de cutremur”, ceea ce înseamnă o concentrare sau aglomerare specială de cutremur de adâncime medie. Cele mai cunoscute și intens studiate cuiburi de cutremur sunt Bucaramanga în Columbia, Hindu-Kush în Afganistan și Vrancea în România. Caracteristica lor principală constă în concentrarea într-un volum focal izolat a unei activități seismice intense și persistente în timp.

Un obiectiv major al supersite-ului Vrancea este acela de a integra o gamă largă de date cu privire la toate aspectele geohazardelor (cutremur, alunecări de teren, instabilitate de roci și sol) într-o colecție coerentă și de a oferi instrumente eficiente de procesare și diseminare. Pentru a facilita accesul și pentru a ajuta la interoperabilitatea datelor și a rezultatelor, se vor depune eforturi pentru a dezvolta standarde pentru formatul datelor și manipularea datelor în acord cu standardele internaționale existente și în conformitate cu filozofia și activitățile GEOSS în proiectele ESFRI de mediu EPOS-ERIC.

INCDFP, ca nod în inițiativa EIDA, urmează politica de date cu acces deschis și dezvoltă instrumente ușor integrate pentru a facilita accesul la date brute și prelucrate. Toate datele deschise aferente supersite-ului Vrancea sunt incluse in portalul dedicat Sistemului european de observare a plăcilor (EPOS) prin sistemul national de observare a placilor tectonice EPOS-RO.

Rețea seismică și rețea GNSS permanentă operată de Institutul Național pentru Fizica Pământului. Supersite-ul Vrancea este poligonul închis

Monitorizare/Alertare

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) va oferi servicii existente și servicii în curs de dezvoltare. Datele și instrumentele prevăzute în cadrul Supersite-ului vor respecta cerințele științifice din EPOS/GEO.

Monitorizare seismică

INCDFP, ca nod în inițiativa EIDA, urmează politica de date cu acces deschis și dezvoltă instrumente ușor integrate pentru a facilita accesul la date brute și prelucrate.

Sistemul de avertizare timpurie a cutremurelor (EEWS)

În prezent INCDFP operează în timp real un Sistem Rapid de Avertizare timpurie a cutremurelor (REWS) pentru evenimentele de adâncime intermediară din Vrancea. Acesta este unul dintre puținele sisteme de alertare seismica operaționale din lume. Sistemul trimite notificări de cutremur doar pentru evenimentele din Vrancea, deși detectează și localizează evenimente din întreaga țară. Serviciul REWS este furnizat pentru evenimente cu magnitudine mai mare de Mw 4,0 la:

Monitorizare cu infrasunete

Date geodezice și măsurători ale deformării crustei

Integrarea datelor satelitare

Achiziția sistematică de date SAR pe termen lung asigură posibilitatea de a mapa deformarea crustei, interseismică și post-seismică pentru evaluarea pericolului seismic și de a furniza rapid informații critice pentru gestionarea situațiilor de urgență prin utilizarea imaginilor pre și post-eveniment.

Sistem de monitorizare multidisciplinar

Rețea de măsurători gravimetrice și magnetotelurice

Monitorizare geotermica